Hãy tính giá trị của x - nồng độ dd BaCl2

bởi Nguyễn Thanh Trà 23/07/2019

Trộn 700ml dung dịch BaCl2 có nồng độ x molhttps:https://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.https://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.hoc247.nethttps://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.imagehttps://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.faqhttps://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.data2https://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.563596_.l với 300ml dung dịch BaCl2 2M thì thu được dung dịch có nồng độ 2,45M. Hãy tính giá trị của x

Câu trả lời (1)

 • Trong 700 ml dung dịc BaCl2 xM có

  \(n_{BaCl_2}=0,7x\left(mol\right)\)

  Trong 300 ml dung dich BaCl2 2M có:

  \(n_{BaCl_2}=0,3.2=0,6\left(mol\right)\)

  \(V_{ddsau}=0,7+0,3=1\left(l\right)\)

  \(\Rightarrow n_{BaCl_2}\left(sau\right)=2,45.1=2,45\left(mol\right)\)

  Ta có: \(0,7x+0,6=2,45\)

  \(\Rightarrow x=\dfrac{37}{14}\)

  bởi Trần Nhơn 23/07/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan