Giải thích kết quả thí nghiệm bằng định luật bảo toàn khối lượng?

bởi Ha Ku 26/04/2019

1. 1 bình cầu trg đó đựng bột magie và đậy nút kín.

- đun nóng bình trg 1 t/gian rồi để nguội. hỏi k/lượng bình thay đổi ntn so vs k/lượng bình trc khi nung? giải thích?

- đun nóng bình trg 1t/gian, mở nút để nguội rồi đậy nút và cân lại. hỏi k/lượng bình thay đổi ntn so vs k/lượng bình trc khi nung? giải thích?

2. cho Al td vs axit H2SO4 thu đc khối lượng Al2(SO4)3 < k/lượng Al + k/Lượng axit tham gia. giải thích kết quả trên có phù hợp vs định luật bảo toàn khối lượng ko?

Câu trả lời (1)

 • 1/ Bình cầu trong đó đựng bột magie và đậy nút kín.

  - Đun nóng bình trong 1 thời gian rồi để nguội. Hỏi khối lượng bình thay đổi như thế nào so với khối lượng bình trước khi nung? Giải thích?

  - Đun nóng bình trong 1 thời gian, mở nút để nguội rồi đậy nút và cân lại. hỏi khối lượng bình thay đổi như thế nào so vớ khối lượng bình trước khi nung? Giải thích?

  Giải:

  *Khi đậy kín:

  Khối lượng của bình cầu không thay đổi khi đun nóng, tuy magie đã hóa hợp với oxi trong bình để thành magie oxit (khi nút kín, lượng không khí trong bình là cố định không thay đổi, không khí bên ngoài không thể tràn vào bên ngoài) nhưng khối lượng tổng cộng không thay đổi do được bảo toàn theo định luật bảo toàn khối lượng.

  2Mg + O2 2MgO

  *Khi mở bình rồi nút lại:

  Khi mở khóa, lượng không khí bên ngoài tràn vào bù lại phần khí oxi bị hóa hợp nên khối lượng tăng lên.

  2/ Cho Al tác dụng với axit H2SO4 thu được khối lượng Al2(SO4)3 < khối lượng Al cộng với khối lượng axit tham gia. Giải thích kết quả trên có phù hợp với định luật bảo toàn khối lượng không ?

  Giải:

  2Al + 3H2SO4 Al2(SO4)3 + 3H2

  Khi cho Al vào dung dịch H2SO4, tạo ra chất Al2(SO4)3 và khí H2. Do khí H2 nhẹ hơn không khí rất nhiều nên bay lên trến cao, không thể đo khối lượng sản phẩm theo cách thông thường.

  \(\Rightarrow\)Khối lượng của sản phẩm nhẹ hơn tổng khối lượng của Al và H2SO4

  \(\Rightarrow\)Kết quả vẫn đúng theo định luật bảo tồn khối lượng (Định luật thì luôn luôn đúng).

  bởi Thành Phú 26/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan