Đơn chất là gì?

bởi Lê Tấn Vũ 21/09/2018

1. phân biệt chất, vật thể tự nhiên, vật thể nhân tạo. cho ví dụ

2. phân biệt tính chất vật lý, tính chất hoá học của chất. phân biệt chất tinh khiết và hỗn hợp? ví dụ

3. phân tử là gì? đơn chất là gì? cho ví dụ. hợp chất là gì? cho ví dụ. Kí hiệu một số nguyên tử thuòng gặp, kí hiệu hoá học của nứớc, khí hỉđro, khí oxi.

ai giúp mik vs

Câu trả lời (1)

 • 1.- Chất là thành phần tạo nên vật thể. Mỗi chất có tính chất nhất định và chất này có thể biến đổi thành chất khác

  Vd: khí nitơ, khí oxi, xenlulozơ,..

  - Vật thể tự nhiên là vật thể không do con người tạo ra.

  Ví dụ: Trái đất, khí quyển, mặt trăng, mặt trời,vũ trụ, biển, con trâu,...

  - Vật thể nhân tạo là vật thể do con người tạo ra.

  Ví dụ: sách, vở, bút, thước,...

  2.Tính chất vật lý: trạng thái hay thể, màu, mùi, tính tan, không tan trong nước (hay trong chất lỏng khác), nhiệt độ nóng chảy, nhiệt độ sôi. khối lượng riêng,...

  Ví dụ: tính chất vật lý của muối ăn là: tinh thể màu trắng, tan trong nước, vị mặn, nhiệt độ sôi là 14500C

  3. - Phân tử là hạt gồm một số nguyên tử liên kết với nhau và thể hiện đầy đủ tính chất hóa học của chất.

  Vd: Khí oxi O2 gồm 2 O liên kết với nhau tạo thành.

  - Đơn chất là những chất tạo nên từ một nguyên tố hóa học.

  Vd: khí hidro, lưu huỳnh, nhôm,...

  Nước: H2O

  Khí hidro: H2

  Khí oxi: O2

  bởi Kiều Elena 21/09/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan