AMBIENT

CTHH giữa X và Y là gì?

bởi Lê Viết Khánh 28/06/2019

hợp chất X với H và Y với O có PTK lần lượt là 30;44. trong đó %H=10%, %O=72,73%. CTHH giữa X và Y là:

ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • Gọi CTHH của X với H là XHa

  ->PTK XHa = X + a = 30(đvc)

  vì %H=10% nên %X = 100%-10%=90%

  Ta có:

  X/90=a/10=30/100

  ->a=3

  Gọi CTHH của Y với O là YbOc

  -> PTK YbOc = Y*b+16*c =44 (đvc)

  vì %O=72,73% nên %Y = 100% - 72,73%= 27,27%

  Ta có :

  Y*b/27,27 = 16*c/72,73=44/100

  -> c=2

  Vì a là hóa trị của X và bằng 3

  Vì c là hóa trị của Y và bằng 2

  Nên ta có CTHH giữa X và Y là X2Y3

  bởi Trường Xuân 28/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>