YOMEDIA

Công thức hoá học của oxibenzon là gì?

bởi Bánh Mì 21/09/2018

Cho biết công thức hoá học của oxibenzon biết thành phần phần trăm khối lượng các nguyên tố là: 57,49% C; 4,19% H; 38,32%O.

ADSENSE

Câu trả lời (1)

  • Gọi CTTQ: CxHyOz

    \(x:y:z=\dfrac{57,49}{12}:\dfrac{4,19}{1}:\dfrac{38,32}{16}=4,8:4,2:2,4=2:1,75:1=8:7:4\)

    Vậy CTHH của oxybenzone: C8H7O4

    bởi Nguyễn Thảo 21/09/2018
    Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA