Công thức hai khí HxA và BHy là gì?

bởi na na 22/09/2018

Có hai chất khí có công thức là HxA và BHy. Phân tử khối của HxA gấp 2,125 lần phân tử khối của BHy. Thành phần % về khối lượng Của hidro trong HxA là 5,88% và thành phần % về khối lượng của hidro trong BHy là 25% . Xác định nguyên tố A, B và công thức của hai khí trên....

Câu trả lời (1)

 • Trong HxA % H = \(\frac{x}{A+x}100=5,88\Leftrightarrow5,88A+5,88x=100x\Rightarrow A=16\)

  Biện luận x từ 1 đến 4

   x = 1 ; A = 16

  x = 2 ; A = 32

  x = 3 ; A = 48

  x = 4 ; A = 64

  Nghiệm hợp lí là x = 2 ; A = 32

  Trong BHy %H = \(\frac{y}{B+y}\).100 = 25 => B + y = 4y => B = 3y

  Biện luận:

  y = 1 ; B = 3

  y = 2 ; B = 6

  y = 3 ; B = 9

  y = 4 ; B = 12

  Nghiệm hợp lí y = 4 ; B = 12 ; B là cácbon (C) . Công thức CH4

   

   

  bởi Nguyễn Hiền 22/09/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 • bach dang

  Xác định CTHH của các hợp chất có thành phần gồm:

  a) 15.8% Al , 28.1%S và 56.1%O   Al2(SO4)3

  b) mFe: mS:mO= 7:6:12   Fe2(SO4)3

  c)Đem nung 2.45g một muối vô cơ, thì thu được 672 ml khí oxi ở đktc, phần chất rắn còn lại chứa 52.35%K và 47.65% Cl    KClO3
   

 • Nguyễn Lệ Diễm

  phân tích khối lượng hợp chất M người ta nhận thấy thành phần khối lượng của nó có 50% là lưu huỳnh và 50% là oxi.công thưc sđúng của hợp chất M là:

  1.So2

  2.SO3

  3.S2O3

  4SO4

 • Nguyễn Bảo Trâm

  Chương 1 :             CHẤT   -     NGUYÊN TỬ     -     PHÂN TỬ

              Bài 2 :                                 C         H         Ấ            T

             1, Cho ví dụ về 3 vật thể đc làm từ mỗi chất sau :

  a)  Chất dẻo

  b)  Sắt

  c)  Cao su

             2, Các vật thể xung quanh em như :  túi xách; thước kẻ; cốc uống nước, có thể đc chế tạo ra từ những chất nào ?  ( mỗi vật thể dẫn ra 3chất ) .

             3, Em hãy cho ví dụ để chứng tỏ :

  a) Một thể gồm nhiều chất tạo thành.

  b) Từ 1 chất có thể tạo ra nhiều vật thể khác nhau.

  c) Cùng 1 vật thể có thể làm từ nhiều loại hất khác nhau.

             4, Nhìn bằng mắt thường thì muối ăn (muối tinh) và đường trắng rất giống nhau. Em hãy nêu 1 phương pháp đơn giản nhất để nhận ra mỗi chất.

             5, Hãy phân biệt sự khác nhau giữa hỗn hợp và chất ? Em hãy đề xuất 1 phương pháp để chứng minh : một chai nước cho sẵn là nước nguyên chất.       

             6, Mỗi loại chất sau cho 1 ví dụ :

  a) Chất ở thể rắn

  b) Chất ở thể lỏng

  c) Chất ở thể khí

  d) Hốn hợp ở thể rắn

  e) Hỗn hợp ở thể lỏng

  f) Hỗn hợp ở thể khí

             7, Em hãy so sánh tính chất của :

  a) Muối ăn và đường kính

  b) Rượu trắng và nước cất

  c) Bột mì và đường kính

  d) Khí oxi và khí cacbonic

            Vs mỗi cặp trên nêu ra 1 phương pháp để tách mối chất.

             8, Các phương pháp thường dùng  để tách riêng các chất ra khỏi hỗn hợp là : làm bay hơi, lọc, chiết, chưng cất, dùng nam châm,..... Em hãy chọn 1 phương pháp thích hợp để :

  a) Tách muối ăn ra khỏi nước biển

  b) Loại bỏ các chất bẩn ra khỏi muối ăn để đc muối ăn sạch

  c) Tách hết mạt sắt trong hỗn hợp bột than và mạt sắt

  d) Lấy hết rượu từ hỗn hợp rượu trắng và nước, biết rằng rượu có nhiệt độ sôi thấp hơn nước

   

   

   

  Đọc thêm:   Ns đến chất, theo qui ước ta hiểu là chất tính khiết. Trong thực tế, không có chất nào là tinh khiết 100%, bởi nó tồn tại ở dạng hỗn hợp (tức là kết hợp vs một số tạp chất, sau này sẽ hiểu). Nhưng tuỳ từng lĩnh vực có yêu cầu mức độ tinh khiết khác nhau.

   VD :  Nước dùng trong sinh hoạt: 60% - 70%

            Nước dùng trong ytế (nc cất) : có thể lên tới 98% - 99%

                                          

   

                                           

   

   

           

 • Nguyễn Ngọc Sơn

   tính khối lương của nguyên tủ theo kg của cac nguyên tố sau :aL , CL ,N ,CU ,FE ,O biết khối lượng của nguyên tử hidro la 1,66.10^_24

 • Nguyễn Thị Thúy

  Cho một hợp chất (z)gồm 3 nguyên tố khi phân tích có tỉ lệ khối lượng cua Na:s:O=23:16:32.Tim công thức phân tử của hợp chất.
  Các bạn giúp mình bài này nha mình cảm ơn nhiều

 • Lê Minh Trí

  1.Hợp chất X tạo bởi nguyên tố Al và O, có phân tử khối là 102. Biết tỉ lệ khối lượng  của Al với O là 6,75/6. Tìm số nguyên tử Al và O trong X.

  2.Nung nóng hợp chất A, A bị phân hủy hoàn toàn tạo thành 56 gam CaO và 44 gam CO2. Cho biết các nguyên tố tạo nên A. Khối lượng của mỗi nguyên tố trong A.

  Giải chi tiết giúp mình với! Cảm ơn nhìuvui

 • bala bala

  trong hợp chất Z có 15.79%Al   , a%S ; b%O  . Biết b=2a

 • Nguyễn Quang Thanh Tú

  Cho biết công thức hóa học hợp chất của nguyên tố X với O và hợp chất của nguyên tố Y với H như sau ( X , Y là những nguyên tố nào đó ) : XO, YH3

  Hãy chọn công thức hóa học nào là đúng cho hợp chất của X với Y trong số các công thức cho sau đây:  

  a) XY                     b) X3Y

  c) X2Y3                    d) X3Y2

  e) XY 

 • Nguyễn Trà Long

  NTK của Hiđro là 1 đvC. NTK Natri là 23 đvc, số hạt p= 11. NTK của O là 16đvC , số hạt p = 8 . NTk của P là 31đvC, số hạt p=15. mỗi hạt p có khối lượng là 1đvC. Mỗi hạt n có khối lượng là 1đvC. Mỗi hạt e có khoios lượng là 1/1840 đvC. dựa vào các dữ kiện trên, hãy cho biết số lượng các hạt p,e,n có trong mỗi nguyên tố.

  giúp em với ạ gianroi

 • Bảo Lộc

  A,B là hai oxit của cùng 1 kim loại R. TRong A chứa 22,22% oxi, B chứa 30% oxi về khối lượng. Xác định R, CTHH của A,B

  Trong hợp chất XHn có chứa 17,65% là hidrro.  Biết hợp chất này có phân tử khối nặng gấp 1,0625 lần khí metan CH4. X là nguyên tố nào?? ( PTK CH4 = 16)