YOMEDIA
NONE

Cho các chất sau: \({\text{O}}{\text{, }}{{\text{H}}_{\text{2}}}{\text{, }}{{\text{P}}_{\text{2}}}{{\text{O}}_{\text{5}}}{\text{, }}{{\text{O}}_{\text{3}}}{\text{, C}}{{\text{H}}_{\text{4}}}{\text{, C}}{{\text{H}}_{\text{3}}}{\text{COOH}}{\text{, Ca}}{\text{, C}}{{\text{l}}_{\text{2}}}\). Chất nào là đơn chất, hợp chất, phân tử?

A. Hợp chất: CH4, P2O5, CH3COOH

     Đơn chất: O, Ca

     Phân tử: H2, Cl2

B. Hợp chất: CH4, P2O5, CH3COOH

     Đơn chất: H2, Cl2

     Phân tử: O, Ca

C. Hợp chất; CH4, Ca

     Đơn chất: H2

     Phân tử: Ca

D. Hợp chất:P2O5

     Đơn chất: O

     Phân tử: Cl2

Theo dõi Vi phạm
ATNETWORK

Trả lời (1)

 • Hợp chất: CH4, P2O5, CH3COOH

  Đơn chất: O, Ca

  Phân tử: H2, Cl2

  Đáp án A

    bởi Dang Thi 14/01/2021
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
NONE

Các câu hỏi mới

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON