ON
ADMICRO
VIDEO

Cần ? ml NaOH 2M hòa tan 500 ml NaOH 3M thu được 2,5 lít NaOH 1M?

Cần ? ml dung dịch NaOH 2M hòa tan 500 ml dung dịch NaOH 3M thì thu được 2,5 lít dung dịch NaOH 1M?

Theo dõi Vi phạm
VDO.AI

Trả lời (1)

 
 
 
 • Số mol NaOH trong 500ml = 0,5l dd NaOH 3M là:

  \(C_M=\dfrac{n}{V}\Rightarrow3=\dfrac{n}{0,5}\Leftrightarrow n=2\) (mol)

  Số mol NaOH trong 2,5 lít dd NaOH 1M là:

  \(C_M=\dfrac{n}{V}\Rightarrow1=\dfrac{n}{2,5}\Leftrightarrow n=2,5\) (mol)

  Số mol NaOH cần dùng trong dd NaOH 2M để hòa tan 500ml dd NaOH 3M thu được 2,5l dd NaOH 1M là:

  2,5 - 1,5 = 1 (mol)

  Số ml dd NaOH 2M cần dùng để hòa tan 500ml dd NaOH 3M thu được 2,5l dd NaOH 1M là:

  \(C_M=\dfrac{n}{V}\Rightarrow2=\dfrac{1}{n}\Leftrightarrow V=0,5\) (l) = 500 ml.

  Vậy cần dùng 500 ml dd NaOH 2M để hòa tan 500ml dd NaOH 3M thu được 2,5l dd NaOH 1M.

    bởi Nguyễn Mến 29/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
AMBIENT

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi mới

 

AMBIENT
1=>1