AMBIENT

Cần bao nhiêu gam MgCO3 tác dụng với 300g H2SO4 19,6% để thu được MgSO4 15%?

bởi Aser Aser 02/05/2019

Cần cho bao nhiêu gam MgCO3 tác dụng hết với 300g dung dịch H2SO4 19,6% để thu được dung dịch MgSO4 15%

ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • CHÚC BẠN HỌC TỐT!yeuleuleu

  \(m_{H2SO4}=300.19,6\%=58,8\left(g\right)\)

  \(\Rightarrow n_{H2SO4}=\dfrac{58,8}{98}=0,6\left(mol\right)\)

  PTHH: \(MgCO_3+H_2SO_4\rightarrow MgSO_4+CO_2\uparrow+H_2O\)

  pư.............0,6................0,6.............0,6............0,6..........0,6 (mol)

  Theo đề bài, ta có: C%MgSO4= 15%

  \(\Rightarrow C\%_{MgSO4}=\dfrac{m_{MgSO4}}{m_{MgCO3}+m_{ddH2SO4}-m_{CO2}}.100\%=15\%\)

  \(\Rightarrow\dfrac{120.0,6}{m_{MgCO3}+300-44.0,6}.100\%=15\%\)

  \(\Rightarrow m_{MgCO3}=206,4\left(g\right)\)

  Vậy.............

  bởi Ngọc Bích 02/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

YOMEDIA