MOBILEAPP

Cân bằng PTHH CxHyOz + O2 -> CO2 + H2O?

bởi minh thuận 26/04/2019

Lập PTHH của p.ư

1/ CxHyOz `+ O2 -> CO2 + H2O

2/ FeCl3 + KI -> FeCl2 + KCl + I2

3/ Fe + HNO3 -> Fe(NO3)3 + H2O + NO

4/ Cr + O2 -> Cr2O3

5/ H2S + SO2 -> S + H2O

6/ CO2 + H2O -> C6H12O6 + O2

7/ C4H10 + O2 -> CO2 + H2O

8/ CxHy + O2 -> CO2 + H2O

9/ CxHyOz + O2 -> CO2 + H2O

ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • 1. \(2C_xH_yO_z+\left(2x+\dfrac{y}{z}-z\right)O_2\rightarrow2xCO_2+yH_2O\)

  2. \(2FeCl_3+2KI\rightarrow2FeCl_2+2KCl+I_2\)

  3. \(Fe+4HNO_3\rightarrow Fe\left(NO_3\right)_3+2H_2O+NO\)

  4. \(4Cr+3O_2\rightarrow2Cr_2O_3\)

  5. \(2H_2S+SO_2\rightarrow3S+2H_2O\)

  6. \(6CO_2+6H_2O\rightarrow C_6H_{12}O_6+6O_2\)

  7.\(C_4H_{10}+\dfrac{13}{2}O_2\rightarrow4CO_2+5H_2O\)

  8. \(2C_xH_y+\left(2x+y\right)O_2\rightarrow2xCO_2+yH_2O\)

  9. \(2C_xH_yO_z+\left(2x+\dfrac{y}{z}-z\right)O_2\rightarrow2xCO_2+yH_2O\)

  chúc bn học tốt

  bởi Chiến Thắng 26/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA