YOMEDIA

Cân bằng PTHH CaCl2 + AgNO3 -> AgCl + Ca(NO3)2?

bởi Lê Trung Phuong 26/04/2019

Lập PTHH của p.ư

1/ CaCl2 + AgNO3 -> AgCl + Ca(NO3)2

2/ Na2SO4 + BaCl2 -> BaSO4 + NaCl

3/ CuCl2 + KOH -> KCl + Cu(OH)2

4/ Al + Br2 -> AlBr3

5/ AlCl3 + NaOH -> NaCl + Al(OH)3

6/ H2 + Fe2O3 -> Fe + H2O

7/ Na2CO3 + HCl -> NaCl + CO2 +H2O

8/ CaO + C -> CaC2 + CO

9/ C + CuO -> Cu + CO2

10/ C + H2O -> CO2 + H2

RANDOM

Câu trả lời (1)

 • 1/CaCl2+2AgNO3->2AgCl+Ca(NO3)2

  2/Na2SO4+BaCl2->BaSO4+2NaCl

  3/CuCl2+2KOH->2KCl+Cu(OH)2

  4/2Al+3Br2->2AlBr3

  5/AlCl3+3NaOH->3NaCl+Al(OH)3

  6/3H2+Fe2O3->2Fe+3H2O

  7/Na2CO3+2HCl->2NaCl+CO2+H2O

  8/CaO+3C->CaC2+CO

  9/2C+4CuO->CaC2+CO

  10/C+2H2O->CO2+2H2

  bởi Nguyen Tai Loc 26/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>