Cân bằng phương trình SO2 + O2 => SO3?

bởi Phong Vu 26/04/2019

PHƯƠNG TRÌNH HÓA HỌC

Cách 2 : Phương pháp làm chẵn

1. SO2 + O2 => SO3

2. Fe(OH)2 + HCl => FeCl2 + H2O

3, BaCl2 + Na2SO4 => BaSO4 + NaCl

4. Fe3O4 + HCl => FeCl2 + FeCl3 + H2O

5. Fe + O2 => Fe3O4

6. CO + O2 => CO2

7. NaCl + AgNO3 => AgCl + NaNO3

8. Na2O + P2O5 => Na3PO4

9. Al + HCl => AlCl3 + H2

10, KMnO4 => K2MnO4 + MnO2 + O2

Câu trả lời (1)

 • 1. 2SO2 + O2 => 2SO3

  2. Fe(OH)2 + 2HCl => FeCl2 + 2H2O

  3, BaCl2 + Na2SO4 => BaSO4 + 2NaCl

  4. Fe3O4 + 8HCl => FeCl2 + 2FeCl3 + 4H2O

  5. 3Fe + 2O2 => Fe3O4

  6. 2CO + O2 => 2CO2

  7. NaCl + AgNO3 => AgCl + NaNO3

  8. 3Na2O + P2O5 => 2Na3PO4

  9. 2Al + 6HCl => 2AlCl3 + 3H2

  10, 2KMnO4 => K2MnO4 + MnO2 + O2

  bởi Lâm Thảo Linh 26/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 • Phạm Phú Lộc Nữ

  Câu 1 : Lập các PTHH sau và cho biết tỉ lệ số nguyên tử , phân tử có trong mỗi p.trình hóa học :

  a, Na+O2 ---> Na2O

  b, Al2O3 +H2SO4---> Al2(SO4)3 + H2O

  - Cho biết công thức chất tham gia và chất tạo thành ở các phân tử ? Chất nào là đơn chất , chất nào là hợp chất ?

  Giúp mình với pls

 • Phan Thiện Hải

  Cân bằng PTHH

  Fe2O3+CO--->Fe+CO2

  Ai cân bằng đc thì giúp với tôi nghĩ đề bài này sai câu này ở trong kiểm tra 1 tiết của chúng tớ. trả lời giúp vơi TKS

 • Nguyễn Lệ Diễm

  Xác định các chất A, B, C, rồi hoàn thành các PTHH theo sơ đồ phản ứng :

  a) KMnO4 -------(t0)------> K2MnO4 + A + MnO2

  b) H2 + A --------(t0)-------> B

  c) FexOy + H2 -----(t0) ------> Fe + B

  d) CH4 + A -------(t0) B + C

  e) CaCO3 -------(t0) CaO + C

  Bài 2 :

  (1) Trong khí H2 thường có lẫn không khí, làm thé nào để thu độ tinh khiết của khí H2 ? Làm thế nào đề thu khí H2 được tinh khiết hơn ?

  (2) Ta có thể thay kim loại Zn bằng kim loại nào thay dung dịch HCl bằng dung dịch hoặc hóa chất nào vẫn thu được khí H2 ?

  Câu 3 :

  Cho 19,5 gam Zn tác dụng với dung dịch loãng chứa 39.2 gam axit sunfuric

  a) Viết PTPƯ xáy ra

  b) Tính thể tích khí H2 thu được ở đktc

  c) Dẫn toàn bộ lượng khí thu được ở trên qua hỗn hợp A gồm CaO và Fe3O4 nung nóng thì thấy khối lượng hỗn hợp A giảm m gam. Xác định giá trị m ?

  Bài 4 :

  1) 1 hỗn hợp Y 7.8 gam - 2 kim loại Al và Mg. Tỉ lệ số mol Al : Mg = 2 :1

  tính số mol và khối lượng của 1 kim loại trong hỗn hợp Y

  2) Cho hỗn hợp khí X gồm CO2 và N2 ( đktc ) có tỉ khối với Oxi là 1.225

  a) Tính thành phần % theo V mỗi khí trong hỗn hợp X

  b) Tính khối lượng của 1 lít hỗn hợp A ( đktc )

  Help em với ạ T_T em cần gấpp

 • khanh nguyen

  Lm hộ mik vs^^

  1, Hoàn hành các phuwong trình phản ứng sau cho biết tỉ lệ số nguyên tử , số nguyên tố:

  a, Fe2O3+ ? ---> Fe+ H20

  b, NaOH+ ? ---> Fe(OH)2+ NaCl

  c, CH4+ ? ---> CO2+ H2O

  d, ? + O2 ---> MgO

  e, ? + CuCl2 ---> FeCl2+ Cu

  g, FexOy+ H2 ---> Fe+ H2O

  2,Cho 112g sắt tác dụng với AxCloHidroric tạo ra 254g sắt (II) Clorua và 4g khí Hidro bay lên. Tính khối lượng Axit đã dùng.

 • Phan Quân

  Hoan thanh cac pthh sau :

  a) \(c_nH_{2n-2}+?->CO_2+H_2O\)

  b)\(HCl+CaCO_3->CaCl_2+H_2O+?\)

  c)\(CH_4+O_2+H_2O->CO_2+H_2\)

  d)\(Fe+H_2SO_4->Fe_2\left(SO4\right)_3+H_2O+NO\)

  e)\(CH_3COOH+Fe_2O_3->\left(CH_3COOH\right)_3Fe+H_2O\)

  f)\(C_nH_{2n+1}CHO+O_2->CO_2+H_2O\)

  g)\(.....+CuO->......+H_2O\)

  h)\(Fe_xO_y+CO->.....+....\)

 • Dương Minh Tuấn

  cho 46,6 gam hỗn hợp X gồm Al2O3 và CuO tan hoàn toàn trong dung dịch chứa 80,3 axit clohidric vừa đủ, sau phản ứng thu được dd X chứa muối và nước.

  a. lập phương trình hoá học của các phản ứng trên?

  b. tính phần trăm khối lượng mỗi chất trong A và khối lượng từng muối trong X.

 • Lê Viết Khánh

  đốt cháy hoàn toàn 9 gam hỗn hợp Mg và Al trong không khí thu được 16,2 gam hỗn hợp gồm MgO và Al2O3. Viết pthh xảy ra và tính % khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp đầu? nhờ các bạn giúp mình nha.

 • bala bala

  Đốt cháy khí metan(CH4) trong khí O2 tạo ra khí cacbonic và hơi nước

  a,Viết PTHH

  b,Nếu có 3,2g CH4 phản ứng.Hãy tính khối lượng sản phẩm thu được

  c,Nếu có 9g H2O sinh ra.Hãy tính thể tích CH4 và 02(đktc)

 • Lê Tường Vy

  Đốt cháy 3,5g Al trong bình chứa khí ôxi thu được AL2O3

  a/Viết PTHH

  b/Tính khối lượng của AL2O3

  c/Tính V ôxi tham gia phản ứng

 • Mai Đào

  Hoàn thành chuỗi biến hóa sau :

  KClO3 \(\rightarrow\) (A) \(\rightarrow\) (B) \(\rightarrow\) (C) \(\rightarrow\) (D) \(\rightarrow\) Al2(SO4)3