ON
YOMEDIA
VIDEO

Bao nhiêu lít hiđro(dktc) có thể tích bằng 2,2g A ?

Hỗn hợp khí A gồm: N,O,(dktc) 6,72 lít khí A có khối lượng là 8,8g

a)tính % các chất trong hỗn hợp A theo thể tích và theo khối lượng.

b)bao nhiêu g CO2 có số phân tử bằng tổng số phân tử khí trong 8,8g hỗn hợp A.

c) bao nhiêu lít hiđro(dktc) có thể tích bằng 2,2g A

Theo dõi Vi phạm
YOMEDIA

Trả lời (1)

 
 
 
 • a/ Gọi số mol của N2 và O2 lần lược là x, y thì ta có

  \(n_A=\frac{6,72}{22,4}=0,3\left(mol\right)\)

  \(\Rightarrow x+y=0,3\left(1\right)\)

  Ta lại có: \(28x+32y=8,8\left(2\right)\)

  Từ (1) và (2) ta có hệ: \(\left\{\begin{matrix}x+y=0,3\\28x+32y=8,8\end{matrix}\right.\)

  \(\Leftrightarrow\left\{\begin{matrix}x=0,2\\y=0,1\end{matrix}\right.\)

  \(\Rightarrow\%V\left(N_2\right)=\frac{0,2}{0,3}.100\%=66,67\%\)

  \(\Rightarrow\%V\left(O_2\right)=100\%-66,67\%=33,33\%\)

  \(\Rightarrow m_{N_2}=0,2.28=5,6\left(g\right)\)

  \(\Rightarrow\%N_2=\frac{5,6}{8,8}.100\%=63,64\%\)

  \(\Rightarrow\%O_2=100\%-63,64\%=36,36\%\)

  b/ \(m_{CO_2}=0,3.44=13,2\left(g\right)\)

  c/ Cứ 8,8 g A thì có số mol là 0,3 vậy 2,2 g A thì có số mol là: \(\frac{2,2.0,3}{8,8}=0,075\left(mol\right)\)

  \(\Rightarrow V_{H_2}=0,075.22,4=1,68\left(l\right)\)

    bởi Nguyễn Hoàng Mai Phương 16/12/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA
1=>1