Sắp xếp các chất theo thứ tự giảm dần của tính dẫn điện ?

bởi Thu Hang 07/11/2018

Cho bảng điện trở suất của một số chất sau :

Bạc : \(1,6.10^{-8}\) Ωm Đồng:\(1,7.10^{-8}\) Ωm
Sắt :\(12.10^{-8}\) Ωm Vonfram:\(5,5.10^{-8}\) Ωm
Nhôm :\(2,8.10^{-8}\) Ωm Nicrom :\(1,1.10^{-6}\) Ωm

Hãy sắp xếp các chất trong bảng theo thứ tự giảm dần của tính dẫn điện.

Câu trả lời (1)

  • Điện trở càng lớn thì khả năng dẫn điện càng kém. Dựa vô đó mà sắp xếp đi b.

    bởi Nguyen Ly Truc 07/11/2018
    Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan