ON
YOMEDIA

Trắc nghiệm Công nghệ 8 Bài 36 Vật liệu kỹ thuật điện

Bài tập trắc nghiệm Công nghệ 8 Bài 36 về Vật liệu kỹ thuật điện online đầy đủ đáp án và lời giải giúp các em tự luyện tập và củng cố kiến thức bài học.

VDO.AI

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):

 

 

YOMEDIA
1=>1