ON
YOMEDIA

Hỏi đáp về Bài luyện tập 2 - Hóa học 8

Nếu các em có những khó khăn nào về Hóa học 8 Bài 11 đơn chấthợp chất, hoá trị và quy tắc hoá trị các em vui lòng đặt câu hỏi để được giải đáp. Các em có thể đặt câu hỏi nằm trong phần bài tập SGK để cộng đồng Hóa HỌC247 sẽ sớm giải đáp cho các em.

ADSENSE

Danh sách hỏi đáp (311 câu):

 • huệ Trần thị hồng Cách đây 2 năm

  Trong thí nghiệm người ta điều chế oxi sắt từ ( fe3o4) bằng cách dùng oxi oxi hóa sắt ở nhiệt độ cao

  A) Tính số gam sắt cần dùng khi điều chế được 2,32 gam oxi sắt từ ? 

  B) Tính thể tích oxi tham gia phản ứng (đktc) ?

  C) Tính thể tích không khí cần dùng ( đktc) ? Biết oxi chiếm 20% thể tích không khí 

  13/04/2020 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 •  
   
  Nhân Võ Cách đây 2 năm

  Cho 27 8g hỗn hợp x gồm al và fe tác dụng với dung dịch hcl dư thu được 15,68 lítHđktc tính phần trăm theo khối lượng từng chất trong X?

  09/04/2020 |    0 Trả lời

  Theo dõi (0)
  0
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • nguyen huyen Cách đây 2 năm

  Đốt cháy thanh sắt nặng 20 gam có lẫn 20% tạp chất không cháy.
  a) Tính thể tích khí oxi cần phải dùng ở đktc?
  b) Tính khối lượng Fe3O4 thu được sau phản ứng?

  04/04/2020 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Jayce nguyễn Cách đây 2 năm

  Hòa tan 11,2 gam Fe vào dung dịch có chứa axit HCl dư. Sau khi phản ứng kết thúc thì thu được khí H2 ở điều kiện tiêu chuẩn có thể tích là

  A. 89,6 lít              B. 44,8 lít                   C. 22,4 lít             D. 11,2 lít

  03/04/2020 |    2 Trả lời

  Theo dõi (0)
  2
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Yến Cách đây 2 năm

  1.Viết công thức, gọi tên, phân loại các hợp chất tạo thành từ :sắt với oxi, clo, (-OH)

  2.có ý kiến cho rằng hỗn hợp là cách gọi khác của hợp chất, theo em ý kiến đó đúng hay sai. Vì sao. Lấy vd minh họa

  HELP ME! I AM IN URGENT NEED. 

  03/04/2020 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • nguyễn đan Cách đây 2 năm

  đốt cháy hết 5,6g sắt trong o2  thu đc fe3o4

  a) tính VO2 CẦN dùng để dốt hết lượng sắt

  b) tính khoi luong sản phẩm tạo thành sau phản ứng

  c) tính V không khí cần dùng để đốt hết lượng sắt trên, biết kk chứa 20% thể tích là oxi

  31/03/2020 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Phạm Minh Ngọc Cách đây 2 năm

  Đốt cháy hoàn toàn a gam hỗn hợp Mg và Al cần vừa đủ V lít khí O 2 ( đktc) , thu
  được (a+2,4)gam hai oxit. Giá trị của V là
  A. 1,120 B. 1,680 C. 1,344 D. 1,792

  27/03/2020 |    0 Trả lời

  Theo dõi (0)
  0
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Trần Ngọc Cách đây 2 năm

  A. Viết pthh

  B.tính thể tích khí hiđro thoát ra (ở đktc)

  C.tính khối lượng muối sắt (2) sunfat tạo thành

  27/03/2020 |    4 Trả lời

  Theo dõi (0)
  4
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Lưu Dương Cách đây 2 năm

  Cho 10 gam hỗn hợp gồm Al, Mg, Cu hòa tan bằng axit HCl dư thấy thoát ra 8,96 lít khí ở đktc và nhận được dung dịch A cùng chất rắn B. Lọc và đem nung chất rắn B trong không khí hoàn toàn đến khối lượng không đổi cân nặng 2,75 gam. Tính % khối lượng mỗi kim loại.

  27/03/2020 |    0 Trả lời

  Theo dõi (0)
  0
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Phan Bảo Giang Cách đây 2 năm

  Câu 2: (2 điểm) Hãy tính:

       a. Số mol của: 5,4g Al và 10g CaCO3.

       b. Thể tích (ở đktc) của 6,4g khí O2.

  Câu 3: (3 điểm) Đốt cháy hoàn toàn 11,2 lít khí metan (CH4) (ở đktc) trong không khí thu được khí cacbon đioxit (CO2) và nước (H2O). (Biết rằng khí metan cháy là xảy ra phản ứng với khí O2 trong không khí)

       a. Lập phương trình hóa học của phản ứng.

       b. Tính khối lượng khí CO2 đã sinh ra.

       c. Tính thể tích khí oxi cần dùng (ở đktc).

  24/03/2020 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Đinh Quỳnh Trang Cách đây 2 năm

  cho hh A gồm 3 kim loại X,Y,Z có tỉ lệ mol tưng úng là 4:5:2 và tỉ lệ khối lượng nguyên tử tương ứng là 3:5:7. Khi hòa tan hết 5,56g hh trên vào dd HCl dư thì thu đc 4,032l khí(đktc). Hãy xác định các kim loại X,Y;Z. Biết khi tác dụng với HCl các kim loại dều có hóa trị II

  21/03/2020 |    0 Trả lời

  Theo dõi (0)
  0
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Thơ Trần Cách đây 2 năm

  Hòa tan kali vào nước thu được 4,48 lít khí hidro ở điều kiện tiêu chuẩn tính: 

  a)khối lượng Kali tham gia phản ứng

  b)khối lượng Kali hiđroxit tạo thành

  13/03/2020 |    2 Trả lời

  Theo dõi (1)
  2
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Trần Ly Cách đây 2 năm

  tính khối lượng mol phân tử của các hợp chất có công thức sau:

  Al2(SO4)3,ZnSO4,H3O4,Cu(OH)2

   

  10/03/2020 |    0 Trả lời

  Theo dõi (0)
  0
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • TK _9597 Cách đây 2 năm

  Một nguyên tử X có tổng số hạt là 46, số hạt không mang điện bằng tổng số hạt mang điện. X là:

  A. N.

  B. O.

  C. P.

  D. S.

  02/03/2020 |    0 Trả lời

  Theo dõi (0)
  0
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Vũ Hà Anh Cách đây 2 năm

  Đốt cháy hoàn toàn hợp chất khí CxHy, sau phản ứng thu được 6,72 lít CO2(đktc), 7,2g H2O. Tìm CTHH của hợp chất biết hợp chất có tỉ khối so với kk là 1,517

  28/02/2020 |    5 Trả lời

  Theo dõi (1)
  5
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Vũ Đức Cách đây 2 năm

  So sánh khối lượng của 1 lít khí CO2 và 1 lít khí O2 ở cùng điều kiện tiêu chuẩn

  19/02/2020 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Lưu Dương Cách đây 2 năm

  Đốt cháy 23,75 gam photpho trong 11,2 lít khí oxi (đktc)

  a, Sau phản ứng chất nào còn dư

  b, Tính khối lượng mỗi chất sau phản ứng

  15/02/2020 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Đặng Bảo Huy Cách đây 2 năm

  : Đốt cháy 6,2 gam photpho trong bình chứa 6,72 lít khí oxi (đktc) tạo thành điphotpho pentaoxit.

  1. Chất nào còn dư sau phản ứng, với khối lượng là bao nhiêu?
  2. Tính khối lượng sản phẩm tạo thành?

  11/02/2020 |    4 Trả lời

  Theo dõi (0)
  4
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Hàn Tử Nguyệt Cách đây 2 năm

  Đốt cháy hoàn toàn 9,2 g Na trong bình chứa 6,72 lít O2 ĐKTC
  A. Viết PTHH
  B. Sau phản ứng chất nào dư và dư bao nhiêu g?
  C. Tính số g chất tạo thành? Gọi tên? Phân loại?

  10/02/2020 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Phạm Chí Thức Cách đây 2 năm

  Một oxit của nguyên tố A. Trong đó A chiếm 40% về khối lượng. Xác định công thức của oxit, cho biết oxit trên thuộc loại oxit nào? Tại sao?

  06/02/2020 |    0 Trả lời

  Theo dõi (0)
  0
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Lê Nhi Cách đây 2 năm

  nguyên tử M có số notron nhiều hơn số proton là 1 và số hạt mang điện tích nhiều hơn số hạt khopong mang điện là 60 .M là nguyên tố nào , KHHH

  09/01/2020 |    0 Trả lời

  Theo dõi (0)
  0
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Đức Hoàng Cách đây 2 năm

  a)Al2O3 , CuO , CaCl            c)K2O , NaCl , H2O

  b)Al2O3 , HCl , CaCl2            D)K2O , NaOH , H2O

   Cảm ơn nhìu :))

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  ;

  12/12/2019 |    3 Trả lời

  Theo dõi (0)
  3
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Lê Ngọc Cách đây 2 năm

  Một hỗn hợp gồm metan, hidro và cacbon oxit có tỉ khối so với hidro là 9. Trong hỗn hợp, nguyên tố cacbon chiếm 53,33% về khối lượng. Tính phần trăm thể tích mỗi khí có trong hỗn hợp. Tính thể tích khí oxi cần dùng để đốt cháy hết V lít hỗn hợp ( các thể tích khí đo ở cùng điều kiện )

  Giúp mình với ạ. Mình cảm ơn. 

  09/12/2019 |    0 Trả lời

  Theo dõi (0)
  0
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Dương Thùy Cách đây 2 năm
  Tổng số hạt proton, notron, electron trong nguyên tử Y là 49,trong số đó số hạt không mang điện bằng 53,125% số hạt mang điện. Tính số hạt mỗi loại và xác đinh tên của Y

  22/10/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Trang Huyền Cách đây 2 năm
  Một hợp chất có phân tử gồm nguyên tử , nguyên tố x liên kết với 3 ôxi và nặng hơn hiđrô 40 lần . Tính nguyên tử khối của x cho biết tên?

  20/10/2019 |    3 Trả lời

  Theo dõi (0)
  3
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy

 

 

 

AMBIENT
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_bg] => 
      [banner_picture] => 894_1634779022.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://kids.hoc247.vn/tieuhoc247
      [banner_startdate] => 2021-09-01 00:00:00
      [banner_enddate] => 2021-10-31 23:59:59
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)