ON
YOMEDIA

Hỏi đáp về Bài luyện tập 2 - Hóa học 8

Nếu các em có những khó khăn nào về Hóa học 8 Bài 11 đơn chấthợp chất, hoá trị và quy tắc hoá trị các em vui lòng đặt câu hỏi để được giải đáp. Các em có thể đặt câu hỏi nằm trong phần bài tập SGK để cộng đồng Hóa HỌC247 sẽ sớm giải đáp cho các em.

ADSENSE

Danh sách hỏi đáp (311 câu):

 • hi hi Cách đây 1 năm

  a) Ba (II) và O (II)     

  b) Fe(III) và SO4(II)

  29/05/2020 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 •  
   
  Thụy Mây Cách đây 1 năm

  a. Xay tiêu

  b. Hiện tượng ma trơi

  c. Mưa axit

  d. Đồ ăn để lâu ngày bị ôi thiu

  e. Cáo đổi hướng chạy nên chó không đuổi theo được

  A. d,e

  B. b,c,d

  C. a,d

  D. b,c

  29/05/2020 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Bi do Cách đây 1 năm

  A. Hiện tượng vật lí là hiện tượng biến đổi mà vẫn giữ nguyên chất ban đầu

  B. Hiện tưỡng hóa học là là hiện tượng biến đổi tạo ra chất mới

  C. Thủy triều là hiện tượng hóa học

  D. Băng tan là hiện tượng vật lí

  29/05/2020 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • bach hao Cách đây 1 năm

  A. C3H8O

  B. CHO

  C. C3HO

  D. C3HO8

  28/05/2020 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Bánh Mì Cách đây 1 năm

  A. Có 3 ý nghĩa của CTHH

  B. Công thức của kẽm clorua là ZnCl2

  C. Axit sunfuric HSO4

  D. KCl là hợp chất vô cơ

  29/05/2020 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Bánh Mì Cách đây 1 năm

  A. 3 phân tử clo

  B. 3 nguyên tử clo

  C. Clo có hóa trị III

  D. Tất cả đáp án

  29/05/2020 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Đặng Ngọc Trâm Cách đây 1 năm

  A. %mNa = 29,27%

  B. %mNa = 3,66%

  C. %mNa = 27,27%

  D. %mNa = 39%

  29/05/2020 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Ban Mai Cách đây 1 năm

  A. Hóa trị của C ở CO là IV

  B. Quy tắc hóa trị x.a = y.b

  C. CTHH có 2 ý nghĩa

  D. Tất cả đáp án

  29/05/2020 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Bùi Anh Tuấn Cách đây 1 năm

  A. II, IV, IV

  B. II, III, V

  C. III, V, IV

  D. I, II, III

  28/05/2020 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Xuân Ngạn Cách đây 1 năm

  A. CO

  B. CO2

  C. CO3

  D. C2O

  28/05/2020 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Hương Lan Cách đây 1 năm

  A. III

  B. V

  C. IV

  D. II

  29/05/2020 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Bảo Hân Cách đây 1 năm

  A. KCl, AlO, S

  B. Na, BaO, CuSO4

  C. BaSO4, CO, BaOH

  D. SO42−, Cu, Mg

  28/05/2020 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Bảo Hân Cách đây 1 năm

  A. KCl, AlO, S

  B. Na, BaO, CuSO4

  C. BaSO4, CO, BaOH

  D. SO42−, Cu, Mg

  29/05/2020 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Hoàng Khánh Ly Cách đây 1 năm

  Cho 44,8g sắt vào bình chứa dung dịch axit sunfuric ( H2SO4 )

  a. Viết PTHH

  b. Tính khối lượng các sản phẩm tạo thành

  c. Nếu dùng toàn bộ lượng chất khí vừa sinh ra ở pahnr ứng trên để khử 32g sắt (III) oxit thì sau phản ứng chất nào còn dư và dư bao nhiêu gam?

  25/05/2020 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Hồng Tiến Cách đây 1 năm

  A. 4        

  B. 2

  C. 5        

  D. 3

  22/05/2020 |    2 Trả lời

  Theo dõi (0)
  2
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Trieu Tien Cách đây 1 năm

  A. 0,885546.10-23 gam.                              

  B. 4,482675.10-23 gam.

  C. 3,9846. 10-23 gam.                                

  D. 0,166025.10-23 gam.

  20/05/2020 |    2 Trả lời

  Theo dõi (0)
  2
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Trần MAnh Cách đây 1 năm

  Giúp em với ạ!

  15/05/2020 |    0 Trả lời

  Theo dõi (0)
  0
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Ngọc Minh Cách đây 1 năm

  Như tiêu đề...

  12/05/2020 |    2 Trả lời

  Theo dõi (0)
  2
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Kaneki's Ken's Cách đây 1 năm

  Giải hộ với ạ !

  11/05/2020 |    2 Trả lời

  Theo dõi (0)
  2
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Không Khen Cách đây 1 năm

  Câu 1 : Nêu tính chất vật lý và tính chất hoá học của oxi ? Đối với tính chất hoá học viết phương trình phản ứng minh hoạ .

  Câu 2 : a) Nêu các phương pháp điều chế oxi ? Viết phương trình phản ứng minh hoạ. b) Nêu các phương pháp thu khí oxi trong phòng thí nghiệm? Phương pháp nào ưu việt hơn? Giải thích vì sao ?

  Câu 3 : Thế nào là sự oxi hoá; sự cháy; sự oxi hóa chậm ? Cho ví dụ

  Câu 4 : Định nghĩa oxit ? Phân loại oxit ? Mỗi loại oxit cho hai ví dụ .

  Câu 5 : Thế nào là phản ứng phân huỷ ? Phản ứng hoá hợp ? Cho ví dụ .

  Câu 6 : Nêu thành phần của không khí ?

  Câu 7 : Nêu tính chất hoá học của hiđro ? Viết phương trình phản ứng minh hoạ cho mỗi tính chất .

  Câu 8 : Nêu phương pháp điều chế hiđro ? Viết phương trình phản ứng minh hoạ

  Câu 9 : Nêu thành phần hoá học và tính chất hoá học của nước ? Viết phương trình phản ứng minh hoạ .

  Câu 10 : Nêu vai trò của nước trong đời sống và trong sản xuất ? Nêu các biện pháp bảo vệ nguồn nước , tránh ô nhiễm .

  Câu 12 : Thế nào là dung môi, chất tan, dung dịch ?

  Câu 13 : Độ tan của một chất trong nước là gì ? Cho ví dụ .

  Câu 14 : Nồng độ mol/l của dung dịch là gì ? Viết công thức ?

  Câu 15 : Nồng độ phần trăm dung dịch là gì ? Viết công thức ?

  II. BÀI TẬP

  Bài 4 : Hoàn thành các phương trình phản ứng dưới đây và cho biết chúng thuộc loại phản ứng nào ?

  1.  Fe + O2                          Fe3O4
  2.  Al + HCl                       AlCl3 + H2
  3. Al + Fe2O3                    Al2O+ Fe
  4. Fe + Cl2                        FeCl3
  5. FeCl2 +Cl2                            FeCl3
  6.  Na  + H2O                NaOH   +   H2    
  1. KClO3                           KCl + O2
  2. SO3 + H2O                     H2SO4
  3. Fe  + HCl           FeCl2   +     H2
  4. Fe(OH)3                          Fe2O3   +   H2O
  5. KMnO4              K2MnO4  + MnO2     + O2

  P2O5     +   H2O                     H3PO4

  Bài 5 : Viết phương trình hóa học biểu diễn sự biến hoá sau và cho biết mỗi phản ứng thuộc loại phản ứng nào ?

  a) K            K2O                KOH

  b) P             P2O5               H3PO4

  c) Na                       NaOH

                                    Na2O

  d) Cu            CuO            CuSO4    

  e) H2     →      H2O     →       H2SO4      →        H2  → Fe → FeCl2

  Bài 6 : Hoàn thành các  phương trình phản ứng sau :

  1. Mg + HCl
  2. SO3  + H2O
  3. Ba  + H2O
  4. Fe3O4  +  H2
  1. Al + H2SO4
  2. CaO + H2O
  3. Ca(OH)2 + CO2
  4. FexOy + CO

   

  Bài 7 : Có 3 bình đựng riêng biệt ba chất khí là : Không khí, O2, H2, CO2. Bằng thí nghiệm nào có thể nhận biết mỗi khí ở mỗi bình ?

  Bài 9: Đốt cháy hoàn toàn 25,2g sắt trong bình chứa khí O2.

  a. Hãy viết phương trình phản ứng xảy ra.

  b. Tính thể tích khí O2 (ở đktc) đã tham gia phản ứng trên.

  c. Tính khối lượng KClO3 cần dùng để khi phân huỷ thì thu được một thể tích khí O2 (ở đktc) bằng với thể tích khí O2  đã sử dụng ở phản ứng trên.

  Bài 10 :Người ta cho luồng khí H2 đi qua ống đựng 2,4g bột CuO màu đen được đun  trên ngọn lửa đèn cồn cho đến khi toàn bộ lượng CuO màu đen chuyển thành  đồng màu đỏ thì dừng lại.

      a) Tính thể tích khí hiđro (đktc) vừa đủ dùng cho phản ứng trên.

           b) Tính khối lượng nhôm cần dùng để khi phản ứng với axit sunfuric thì thu được lượng hiđro trên.

  Bài 11 : Đốt cháy 1,4 lit khí hiđro sinh ra nước

  1. Viết phương trình phản ứng xảy ra ?
  2. Tính thể tích của không khí  cần dùng cho phản ứng trên ? (Biết V của O2 chiểm 20% thể tích không khí)
  3. Tính khối lượng nước thu được ( Thể tích các khí đo ở đktc)?

  Bài 12 : Cho 6 gam kim loại magie tác dụng hoàn toàn với dung dịch axit HCl.

     a) Tính thể tích hiđro thu được ở đktc?

     b) Tính khối lượng axit HCl phản ứng?

     c) Lượng khí hiđro thu được ở trên cho tác dụng với 16 gam sắt (III) oxit. Tính khối lượng sắt thu được sau phản ứng 

  Bài 13 : Cho 400 g dung dịch NaOH 30% tác dụng vừa hết với 100 g dung dịch HCl . Tính :

  1. Nồng độ % muối thu được sau phản ứng?
  2. Tính nồng độ % axit HCl . Biết phản ứng xảy ra hoàn toàn?

  Bài 14 : Hoà tan hoàn toàn 11,2g sắt vào 100 ml dung dịch HCl 2M . Hãy :

  1. Tính lượng khí H2 tạo ra ở đktc?
  2. Chất nào còn dư sau phản ứng và lượng dư là bao nhiêu?
  3. Nồng độ mol/l các chất sau phản ứng ?

     

  Câu 1 : Nêu tính chất vật lý và tính chất hoá học của oxi ? Đối với tính chất hoá học viết phương trình phản ứng minh hoạ .

  Câu 2 : a) Nêu các phương pháp điều chế oxi ? Viết phương trình phản ứng minh hoạ. b) Nêu các phương pháp thu khí oxi trong phòng thí nghiệm? Phương pháp nào ưu việt hơn? Giải thích vì sao ?

  Câu 3 : Thế nào là sự oxi hoá; sự cháy; sự oxi hóa chậm ? Cho ví dụ

  Câu 4 : Định nghĩa oxit ? Phân loại oxit ? Mỗi loại oxit cho hai ví dụ .

  Câu 5 : Thế nào là phản ứng phân huỷ ? Phản ứng hoá hợp ? Cho ví dụ .

  Câu 6 : Nêu thành phần của không khí ?

  Câu 7 : Nêu tính chất hoá học của hiđro ? Viết phương trình phản ứng minh hoạ cho mỗi tính chất .

  Câu 8 : Nêu phương pháp điều chế hiđro ? Viết phương trình phản ứng minh hoạ

  Câu 9 : Nêu thành phần hoá học và tính chất hoá học của nước ? Viết phương trình phản ứng minh hoạ .

  Câu 10 : Nêu vai trò của nước trong đời sống và trong sản xuất ? Nêu các biện pháp bảo vệ nguồn nước , tránh ô nhiễm .

  Câu 12 : Thế nào là dung môi, chất tan, dung dịch ?

  Câu 13 : Độ tan của một chất trong nước là gì ? Cho ví dụ .

  Câu 14 : Nồng độ mol/l của dung dịch là gì ? Viết công thức ?

  Câu 15 : Nồng độ phần trăm dung dịch là gì ? Viết công thức ?

  II. BÀI TẬP

  Bài 4 : Hoàn thành các phương trình phản ứng dưới đây và cho biết chúng thuộc loại phản ứng nào ?

  1.  Fe + O2                          Fe3O4
  2.  Al + HCl                       AlCl3 + H2
  3. Al + Fe2O3                    Al2O+ Fe
  4. Fe + Cl2                        FeCl3
  5. FeCl2 +Cl2                            FeCl3
  6.  Na  + H2O                NaOH   +   H2    
  1. KClO3                           KCl + O2
  2. SO3 + H2O                     H2SO4
  3. Fe  + HCl           FeCl2   +     H2
  4. Fe(OH)3                          Fe2O3   +   H2O
  5. KMnO4              K2MnO4  + MnO2     + O2

  P2O5     +   H2O                     H3PO4

  Bài 5 : Viết phương trình hóa học biểu diễn sự biến hoá sau và cho biết mỗi phản ứng thuộc loại phản ứng nào ?

  a) K            K2O                KOH

  b) P             P2O5               H3PO4

  c) Na                       NaOH

                                    Na2O

  d) Cu            CuO            CuSO4    

  e) H2     →      H2O     →       H2SO4      →        H2  → Fe → FeCl2

  Bài 6 : Hoàn thành các  phương trình phản ứng sau :

  1. Mg + HCl
  2. SO3  + H2O
  3. Ba  + H2O
  4. Fe3O4  +  H2
  1. Al + H2SO4
  2. CaO + H2O
  3. Ca(OH)2 + CO2
  4. FexOy + CO

   

  Bài 7 : Có 3 bình đựng riêng biệt ba chất khí là : Không khí, O2, H2, CO2. Bằng thí nghiệm nào có thể nhận biết mỗi khí ở mỗi bình ?

  Bài 9: Đốt cháy hoàn toàn 25,2g sắt trong bình chứa khí O2.

  a. Hãy viết phương trình phản ứng xảy ra.

  b. Tính thể tích khí O2 (ở đktc) đã tham gia phản ứng trên.

  c. Tính khối lượng KClO3 cần dùng để khi phân huỷ thì thu được một thể tích khí O2 (ở đktc) bằng với thể tích khí O2  đã sử dụng ở phản ứng trên.

  Bài 10 :Người ta cho luồng khí H2 đi qua ống đựng 2,4g bột CuO màu đen được đun  trên ngọn lửa đèn cồn cho đến khi toàn bộ lượng CuO màu đen chuyển thành  đồng màu đỏ thì dừng lại.

      a) Tính thể tích khí hiđro (đktc) vừa đủ dùng cho phản ứng trên.

           b) Tính khối lượng nhôm cần dùng để khi phản ứng với axit sunfuric thì thu được lượng hiđro trên.

  Bài 11 : Đốt cháy 1,4 lit khí hiđro sinh ra nước

  1. Viết phương trình phản ứng xảy ra ?
  2. Tính thể tích của không khí  cần dùng cho phản ứng trên ? (Biết V của O2 chiểm 20% thể tích không khí)
  3. Tính khối lượng nước thu được ( Thể tích các khí đo ở đktc)?

  Bài 12 : Cho 6 gam kim loại magie tác dụng hoàn toàn với dung dịch axit HCl.

     a) Tính thể tích hiđro thu được ở đktc?

     b) Tính khối lượng axit HCl phản ứng?

     c) Lượng khí hiđro thu được ở trên cho tác dụng với 16 gam sắt (III) oxit. Tính khối lượng sắt thu được sau phản ứng 

  Bài 13 : Cho 400 g dung dịch NaOH 30% tác dụng vừa hết với 100 g dung dịch HCl . Tính :

  1. Nồng độ % muối thu được sau phản ứng?
  2. Tính nồng độ % axit HCl . Biết phản ứng xảy ra hoàn toàn?

  Bài 14 : Hoà tan hoàn toàn 11,2g sắt vào 100 ml dung dịch HCl 2M . Hãy :

  1. Tính lượng khí H2 tạo ra ở đktc?
  2. Chất nào còn dư sau phản ứng và lượng dư là bao nhiêu?
  3. Nồng độ mol/l các chất sau phản ứng ?

     

   

  11/05/2020 |    0 Trả lời

  Theo dõi (0)
  0
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Vĩ VuVơ Cách đây 1 năm

  Hãy nhận biết 3 lọ đựng các khí sau=phương Phương pháp hóa học
  N2,O2,không khí

  06/05/2020 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Diêm Giang Cách đây 1 năm

  bài 1:cho 3.6 gam một oxit sắt vào dung dịch HCl thừa. sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu đucơ 6.35 gam một muối sắt clorua.công thức phân tử oxit sắt là ?

  bài 2:cho 4.8 gam kim loại X(có hoá trị 2) tác dụng hết với dung dịch axit clohidric. sau phản ứng thu được dung dịch Y chứa 19 gam muối . Tìm kim loại X đó?

  26/04/2020 |    0 Trả lời

  Theo dõi (0)
  0
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Duongthibich Van Cách đây 1 năm

  Giúp em với ạ:

  Câu hỏi:Đốt cháy 11,2 g Fe trong bình chứa 22,4 lít khí Oxi(đktc)

  a.viết phương trình phản ứng

  b.tính khối lượng chất dư sau phản ứng

  c.tính khối lượng oxit sắt thu được

  26/04/2020 |    2 Trả lời

  Theo dõi (0)
  2
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Ngọc Quỳnh Như Cách đây 2 năm

          Bằng pp hóa học nhận biết: Nước cất, giấm ăn, nước muối sinh lý, xà phòng?

           Trả lời đầy đủ giúp mik ạ.

  16/04/2020 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Mai Phương Cách đây 2 năm

  1. Có 3.10^23 phân tử SO2. Hãy tính:

  a, Số mol SO2

  b, Khối lượng SO2

  c, Thể tích SO2 ( đktc)

  2. Tính các phép tính sau:

  a, Tính thành phần % từng nguyên tố trong hợp chất H2SO4

  b, Lập CTHH của 1 hợp chất có thành phần %( về khối lượng) các nguyên tố: 70%Fe, 30%O và khối lượng mol của hợp chất là 160g

  14/04/2020 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy

 

 

 

AMBIENT
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_bg] => 
      [banner_picture] => 894_1634779022.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://kids.hoc247.vn/tieuhoc247
      [banner_startdate] => 2021-09-01 00:00:00
      [banner_enddate] => 2021-10-31 23:59:59
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)