ADMICRO
UREKA

Bài tập 3 trang 57 SGK GDCD 8

Giải bài 3 tr 57 sách GK GDCD LỚP 8

Theo Hiến pháp năm 2013, bộ máy nhà nước ta gồm các cơ quan quyền lực nhà nước; cơ quan quản lí nhà nước; cơ quan xét xử; cơ quan kiểm sát. Hãy sãp xếp các cơ quan dưới đây vào hệ thống các cơ quan nêu trên:

Quốc hội, Sở Giáo dục và Đào tạo, Chính phủ, Hội đồng nhân dân tỉnh, Uý ban nhân dân quận, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Toà án nhân dân tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Giáo dục và Đào tạo.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Sắp xếp các cơ quan nhà nước theo hệ thống:

  • Cơ quan quyền lực nhà nước: Quốc hội, Hội đồng nhân dân tỉnh.
  • Cơ quan quản lí nhà nước: Chính phủ, ủy ban nhân dân quận, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - thương binh và Xã hội, phòng Giáo dục và Đào tạo.
  • Cơ quan kiểm sát: Viện kiểm sát nhân dân tối cao.
  • Cơ quan xét xử: Tòa án nhân dân tỉnh.

-- Mod GDCD 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3 trang 57 SGK GDCD 8 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF