YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 3 trang 15 SGK GDCD 8

Giải bài 3 tr 15 sách GK GDCD LỚP 8

Trong những buổi sinh hoạt Đội, có một số bạn đến chậm:

a) Chi đội trưởng nhắc nhở, phê bình mấy bạn đó là thiếu kỉ luật Đội.

b) Các bạn nói trên giải thích lại: Đội là hoàn toàn tự nguyện, tự giác, không thể coi đến chậm là thiếu kỉ luật.

Em đồng tình với hành vi của Chi đội trưởng hay quan niệm của các bạn đến chậm? Vì sao?

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 3

Em đồng tình với hành vi của chi đội trưởng, vì đội là một tổ chức xã hội, có những quy định, thống nhất để hành động, đi họp chậm (không có lý do chính đáng) là thiếu kỉ luật đội.

-- Mod GDCD 8 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 3 trang 15 SGK GDCD 8 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
OFF