ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 2 trang 40 SGK GDCD 8

Giải bài 2 tr 40 sách GK GDCD LỚP 8

Em hãy nêu rõ tính chất nguy hiểm của HIV/AIDS đối với con người và xã hội loài người.

YOMEDIA

Gợi ý trả lời bài 2

 
 

HIV/AIDS đang là một đại dịch của thế giới và của Việt Nam. Đó là càn bệnh vô cùng nguy hiểm đối với sức khoẻ, tính mạng của con người và tương lai giống nòi dân tộc, ảnh hưởng nghiêm trọng đến kinh tế - xã hội đất nước.

-- Mod GDCD 8 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 2 trang 40 SGK GDCD 8 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1