ADMICRO
VIDEO

Bài tập 9 trang 56 SGK GDCD 11

Giải bài 9 tr 56 sách GK GDCD LỚP 11

Là một công dân, trong khi học và sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông, em phải làm gì để góp phần vào sự nghiệp Là một công dân, trong khi học và sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông, em phải làm gì để góp phần vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. đất nước.

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 9

  • Nhận thức đúng đắn về sự cần thiết khách quan và tác dụng to lớn của công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, một nhiệm vụ trung tâm trong suốt thời kỳ quá độ tiến lên chủ nghĩa xã hội.
  • Xây dựng cho bản thân động cơ, quyết tâm, phương pháp học tập góp phần tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao cho đất nước.
  • Biết lựa chọn ngành nghề phù hợp với khả năng, ra sức học tập nắm bắt kĩ thuật công nghệ để sau khi ra trường phục vụ trực tiếp sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

-- Mod GDCD 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 9 trang 56 SGK GDCD 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON