Trắc nghiệm Địa lý 8 Bài 16 Đặc điểm kinh tế các nước Đông Nam Á

Câu hỏi trắc nghiệm (8 câu):

 • Câu 1:

  Một trong những loại cây trồng phổ biến nhất Đông Nam Á là: 

  • A. Chà là
  • B. Lúa mì
  • C. Dừa
  • D. Bông
 • Câu 2:

  Một trong những đặc điểm phát triển kinh tế của các nước Đông Nam Á là: 

  • A. Phát triển khá nhanh nhưng chưa vững chắc
  • B. Phát triển khá nhanh, duy trì tốc độ tăng trưởng cao
  • C. Phát triển rất nhanh, là môi trường đầu tư lý tưởng của các nước phát triển
  • D. Phát triển còn chậm, phụ thuộc vào nguồn vốn nước ngoài
 • Câu 3:

  Ngoài cây lương thực các loại cây trồng để cung cấp nguyên liệu cho các nước đế quốc ở ĐNA là: 

  • A. Cây hoa màu, cây ăn quả
  • B. Cây ăn quả, cây công nghiệp
  • C. Cây thực phẩm, cây hoa màu
  • D. Cây hương liệu cây công nghiệp
 • Câu 4:

  Ngoài cây lương thực các loại cây trồng để cung cấp nguyên liệu cho các nước đế quốc ở ĐNA là: 

  • A. Cây hoa màu, cây ăn quả
  • B. Cây ăn quả, cây công nghiệp
  • C. Cây thực phẩm, cây hoa màu
  • D. Cây hương liệu cây công nghiệp
 • Câu 5:

  Ngoài cây lương thực các loại cây trồng để cung cấp nguyên liệu cho các nước đế quốc ở ĐNA là: 

  • A. Cây hoa màu, cây ăn quả
  • B. Cây ăn quả, cây công nghiệp
  • C. Cây thực phẩm, cây hoa màu
  • D. Cây hương liệu cây công nghiệp
 • Câu 6:

  Những năm 1997-1998 mức tăng trưởng ở các nước ĐNA giảm do ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng tài chính ở: 

  • A. Thái Lan
  • B. Malaysia
  • C. Inđonexia
  • D. Xigapo
 • Câu 7:

  Các ngành sản xuất của ĐNA tập trung ở: 

  • A. Ven biển, miền núi
  • B. Trung du, miền núi
  • C. Đồng bằng, ven biển
  • D. Duyên hải, trung du
 • Câu 8:

  Nước đứng đầu ĐNA về suất khẩu gạo: 

  • A. Thái Lan, Việt Nam
  • B. Inddonexxia, Malaixia
  • C. Việt Nam. Indonexia
  • D. Indonexia, Thái Lan

Được đề xuất cho bạn