ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 4 trang 108 SBT Địa lí 8

Bài tập 4 trang 108 SBT Địa lí 8

Hoàn thành sơ đồ dưới đây để nêu rõ thế mạnh về tài nguyên Nam Trung Bộ và Nam Bộ khi xây dựng và phát triển kinh tế cũng như các vấn đề bảo vệ tài nguyên, môi trường của miền.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 4

 
 

-- Mod Địa Lý 8 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 4 trang 108 SBT Địa lí 8 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1