ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 1 trang 73 SGK Địa lý 8

Giải bài 1 tr 73 sách GK Địa lớp 8

Quan sát hình 20.1 (SGK trang 70), ghi vào vở:

- Tên các châu lục, các đại dương theo thứ tự: I, II.. X.

- Tên các đảo lớn theo thứ tự: 1, 2... 11.

- Tên các sông, hồ lớn theo thứ tự: a, b... v.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Tên các châu lục, đại dương trong lược đồ được dùng các kí hiệu như sau:

 • I: Lục địa Bắc Mĩ.
 • II: Lục địa Nam Mĩ.
 • III: Châu Âu. 
 • IV Châu Phi
 • V Châu Á.
 • VI: Châu Đại dương.
 • VII: Bắc Băng Dương.
 • VIII: Đại Tây Dương. 
 • IX: Ấn Độ Dương.
 • X: Thái Bình Dương.

Tên các đảo lớn:

 • Grơn-len.
 • Ai-xơ-len.
 • Anh. Ai-len.
 • Cu-ba. 
 • Xi-xin.
 • Ma-đa-ga-xca.
 • Hôn-su.
 • Ca-li-man-ta.
 • Xu-ma-tơ-ra.
 • Niu Ghi-nê.  
 • Niu Di-lân.  

Tên các sông, hồ lớn theo các kí hiệu sau:

 • A-ma-dôn: f
 • Lê-na: r
 • Ấn: v
 • Mi-xi-xi-pi: c
 • Bai-can: x
 • Ngũ Hồ: d
 • Hằng: u
 • Ni-giê: m
 • Công-gô: n
 • Nin: l
 • Cô-lô-ra-đô: a
 • Ô-bi: p
 • Dăm-bc-di: o
 • Ô-ri-nô-cô: e
 • Đa-nuyp: i
 • Pa-ra-na: g
 • En-bơ: h
 • Trường Giang: t
 • I-ê-nit-xây:q
 • Vôn-ga: k
 • Hoàng Hà: s
 • Hồ Nô lệ lớn: b

-- Mod Địa Lý 8 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1 trang 73 SGK Địa lý 8 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Nguyễn Thị Minh Châu
  Giải thích câu tục ngữ "Đêm tháng năm chưa nằm đã sáng Ngày tháng mười chưa cười đã tối" Câu tục ngữ trên đúng với nửa cầu nào? Vì sao?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1