YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 1 trang 73 SGK Địa lý 8

Giải bài 1 tr 73 sách GK Địa lớp 8

Quan sát hình 20.1 (SGK trang 70), ghi vào vở:

- Tên các châu lục, các đại dương theo thứ tự: I, II.. X.

- Tên các đảo lớn theo thứ tự: 1, 2... 11.

- Tên các sông, hồ lớn theo thứ tự: a, b... v.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Tên các châu lục, đại dương trong lược đồ được dùng các kí hiệu như sau:

 • I: Lục địa Bắc Mĩ.
 • II: Lục địa Nam Mĩ.
 • III: Châu Âu. 
 • IV Châu Phi
 • V Châu Á.
 • VI: Châu Đại dương.
 • VII: Bắc Băng Dương.
 • VIII: Đại Tây Dương. 
 • IX: Ấn Độ Dương.
 • X: Thái Bình Dương.

Tên các đảo lớn:

 • Grơn-len.
 • Ai-xơ-len.
 • Anh. Ai-len.
 • Cu-ba. 
 • Xi-xin.
 • Ma-đa-ga-xca.
 • Hôn-su.
 • Ca-li-man-ta.
 • Xu-ma-tơ-ra.
 • Niu Ghi-nê.  
 • Niu Di-lân.  

Tên các sông, hồ lớn theo các kí hiệu sau:

 • A-ma-dôn: f
 • Lê-na: r
 • Ấn: v
 • Mi-xi-xi-pi: c
 • Bai-can: x
 • Ngũ Hồ: d
 • Hằng: u
 • Ni-giê: m
 • Công-gô: n
 • Nin: l
 • Cô-lô-ra-đô: a
 • Ô-bi: p
 • Dăm-bc-di: o
 • Ô-ri-nô-cô: e
 • Đa-nuyp: i
 • Pa-ra-na: g
 • En-bơ: h
 • Trường Giang: t
 • I-ê-nit-xây:q
 • Vôn-ga: k
 • Hoàng Hà: s
 • Hồ Nô lệ lớn: b

-- Mod Địa Lý 8 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1 trang 73 SGK Địa lý 8 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON