ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 1 trang 57 SGK Địa lý 8

Giải bài 1 tr 57 sách GK Địa lớp 8

Vì sao các nước Đông Nam Á tiến hành công nghiệp hóa nhưng kinh tế phát triển chưa vững chắc?

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 
  • Các nước đang tiến hành công nghiệp hóa do có sự chuyển đổi cơ cấu kinh tế, ngành công nghiệp ngày càng đóng góp nhiều hơn vào GDP của từng quốc gia
  • Kinh tế phát triển chưa vững chắc vì dễ bị ảnh hưởng từ các tác động bên ngoài, môi trường chưa được chú ý bảo vệ trong quá trình phát triển kinh tế đất nước,...

-- Mod Địa Lý 8 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1 trang 57 SGK Địa lý 8 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1