YOMEDIA
NONE

Bài tập 1 trang 15 Tập bản đồ Địa Lí 8

Bài tập 1 trang 15 Tập bản đồ Địa Lí 8

Dựa vào lược đồ Tự nhiên khu vực Đông Á và hình 12.1 trong SGK, em hãy:

- Cho biết khu vực có gì đặc biệt về mặt lãnh thổ………………………………………………

- Nêu đặc điểm địa hình của khu vực…………………………………………………………… 

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết bài 1

- Lãnh thổ của Đông Á rộng lớn nằm tiếp giáp với Thái Bình Dương, kéo dài từ khoảng 770Đ đến 1450Đ. Gồm 2 phần: đất liền và hải đảo.

- Đặc điểm địa hình của khu vực:

+ Phần đất liền: hệ thống núi, sơn nguyên cao và các bồn địa phân bố ở nửa phía tây. Các vùng đồi, núi thấp và đồng bằng rộng phân bố ở phía đông.

+ Phần hải đảo: đây là miền núi trẻ thường có núi lửa và động đất.

-- Mod Địa Lý 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1 trang 15 Tập bản đồ Địa Lí 8 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON