Đề thi HK1 môn Địa lý 8 năm học 2016-2017

90 phút 23 câu 192 lượt thi

Câu hỏi trắc nghiệm (23 câu):