AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Từ Tây sang Đông lãnh thổ châu Á kéo dài:

  • A. 9200 km
  • B. 9100 km
  • C. 9300 km
  • D. 9000 km

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>