• Câu hỏi:

  Những nước nào sau đây xuất khẩu lương thực (lúa gạo) nhiều nhất thế giới?

  • A. Thái Lan, Việt Nam
  • B. Trung Quốc, Ấn Độ
  • C. Nga, Mông Cổ
  • D. Nhật Bản, Ma-lai-xi-a

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC