• Câu hỏi:

  Dựa vào đặc tính và công dụng người ta phân vật liệu kỹ thuật thành bao nhiêu loại?

  • A. 2
  • B. 3
  • C. 4
  • D. 5

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Chọn đáp án B

  • Dựa vào đặc tính và công dụng người ta phân vật liệu kỹ thuật thành 3 loại chính:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC