ON
YOMEDIA

Trắc nghiệm Công nghệ 8 Bài 32 Vai trò của điện trong sản xuất và đời sống

Bài tập trắc nghiệm Công nghệ 8 Bài 32 về Vai trò của điện trong sản xuất và đời sống online đầy đủ đáp án và lời giải giúp các em tự luyện tập và củng cố kiến thức bài học.

YOMEDIA

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):

  • A. Truyền tải điện năng từ nhà máy điện đến các đường dây
  • B. Truyền tải điện năng từ nơi tiêu thụ về nhà máy điện.
  • C. Truyền tải điện năng từ nhà máy điện đến nơi tiêu thụ
  • D. Tất cả đều đúng
  • A. Là năng lượng của dòng điện
  • B. Là công của dòng điện
  • C. Là công suất của dòng điện
  • D. Đáp án A và B
   
   
  • A. Thủy điện
  • B. Nhiệt điện
  • C. Hồ quang điện
  • D. Không có đáp án đúng
  • A. Điện năng là nguồn động lực cho các máy hoạt động
  • B. Điện năng là nguồn năng lượng cho các máy và thiết bị
  • C. Nhờ có điện năng, quá trình sản xuất được tự động hoá và cuộc sống của con người văn minh hiện đại hơn.
  • D. Đáp án A, B, C
  • A. Năng lượng nguyên tử→ Tuabin hơi → Hơi nước  → Máy phát điện → Điện năng
  • B. Năng lượng nguyên tử → Hơi nước → Tuabin hơi→ Điện năng → Máy phát điện 
  • C. Năng lượng nguyên tử → Hơi nước → Tuabin hơi → Máy phát điện → Điện năng
  • D. Tất cả đều sai
 

 

YOMEDIA
1=>1