YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Từ nhiệt năng thành điện năng được gọi là ...

  • A. Thủy điện
  • B. Nhiệt điện
  • C. Hồ quang điện
  • D. Không có đáp án đúng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Chọn đáp án B

  Từ nhiệt năng thành điện năng gọi là nhiệt điện.

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 17420

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Công nghệ

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON