• Câu hỏi:

  Từ nhiệt năng thành điện năng được gọi là ...

  • A. Thủy điện
  • B. Nhiệt điện
  • C. Hồ quang điện
  • D. Không có đáp án đúng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Chọn đáp án B

  Từ nhiệt năng thành điện năng gọi là nhiệt điện.

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC