• Câu hỏi:

  Quá trình sản xuất điện năng ở nhà máy điện nguyên tử nào đúng dưới đây ?

  • A. Năng lượng nguyên tử→ Tuabin hơi → Hơi nước  → Máy phát điện → Điện năng
  • B. Năng lượng nguyên tử → Hơi nước → Tuabin hơi→ Điện năng → Máy phát điện 
  • C. Năng lượng nguyên tử → Hơi nước → Tuabin hơi → Máy phát điện → Điện năng
  • D. Tất cả đều sai

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Chọn đáp án C

  Năng lượng nguyên tử → Hơi nước → Tuabin hơi → Máy phát điện → Điện năng

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC