ON
YOMEDIA

Trắc nghiệm Công nghệ 8 Bài 23 Đo và vạch dấu

Bài tập trắc nghiệm Công nghệ 8 Bài 23 về Đo và vạch dấu online đầy đủ đáp án và lời giải giúp các em tự luyện tập và củng cố kiến thức bài học.

VDO.AI

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):

  • A. Vạch "0" của du xích phải trùng với vạch "0" của thang do chính .
  • B. Vạch "0" của du xích nằm lệch 10 với vạch "0" của thang do chính .
  • C. Vạch "0" của du xích phải nằm liền trước vạch "0" của thang do chính .
  • D. Tất cả đều sai
  • A. Bàn vạch dấu
  • B. Mũi vạch
  • C. Chấm dấu
  • D. Đáp án A, B, C
   
   
  • A. 2
  • B. 3
  • C. 4
  • D. 5
  • A. Xác định ranh giới giữa chi tiết cần gia công với phần lượng dư 
  • B. Xác định kích thước mấu vật
  • C. A và B đúng
  • D. A và B sai
  • A. Vẽ hình dạng của chi tiết lên phôi
  • B. Vạch dấu giới hạn bằng cách chấm dấu chấm
  • C. Bôi vôi hoặc phấn màu lên bề mặt của phôi
  • D. Đáp án A hoặc B
 

 

YOMEDIA
1=>1