YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Vạch dấu là gì ?

  • A. Xác định ranh giới giữa chi tiết cần gia công với phần lượng dư 
  • B. Xác định kích thước mấu vật
  • C. A và B đúng
  • D. A và B sai

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Chọn đáp án A

  • Vạch dấu là xác định ranh giới giữa chi tiết cần gia công với phần lượng dư .
  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 16702

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Công nghệ

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON