ON
ADMICRO

Trắc nghiệm Công nghệ 8 Bài 17 Vai trò của cơ khí trong sản xuất và trong đời sống

VDO.AI

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):

 

 

AMBIENT
1=>1