ON
ADMICRO

Trắc nghiệm Công nghệ 8 Bài 11 Biểu diễn ren

Bài tập trắc nghiệm Công nghệ 8 Bài 11 về Biểu diễn ren online đầy đủ đáp án và lời giải giúp các em tự luyện tập và củng cố kiến thức bài học.

VDO.AI

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):

 

 

AMBIENT
1=>1