YOMEDIA

Trắc nghiệm Công nghệ 8 Bài 11 Biểu diễn ren

Bài tập trắc nghiệm Công nghệ 8 Bài 11 về Biểu diễn ren online đầy đủ đáp án và lời giải giúp các em tự luyện tập và củng cố kiến thức bài học.

VDOC

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):

  • A. Đường đỉnh ren của ren lỗ nằm ngoài đường chân ren
  • B. Đường đỉnh ren của ren trục nằm ngoài đường chân ren
  • C. Đường đỉnh ren của ren trục nằm trong đường chân ren
  • D. Đáp án A, B, C
  • A. Ren lỗ có vòng đỉnh ren nằm ngoài vòng chân ren.
  • B. Ren lỗ có vòng đỉnh ren nằm trong vòng chân ren.
  • C. Ren trục có vòng đỉnh ren nằm trong vòng chân ren.
  • D. Tất cả đều sai
   
   
  • A. Đ­ường đỉnh ren đ­ược vẽ bằng nét liền đậm
  • B. Đ­ường chân ren được vẽ bằng nét liền đậm
  • C. Đ­ường chân ren được vẽ bằng nét liền mảnh
  • D. Đ­ường giới hạn ren đư­ợc vẽ bằng nét liền đậm
  • A. Ren trong
  • B. Ren ngoài
  • C. Ren không nhìn thấy
  • D. Đáp án A hoặc B
  • A. Đường giới hạn ren đư­ợc vẽ bằng nét liền mảnh
  • B. Đường chân ren được vẽ bằng nét liền đậm
  • C. Đường đỉnh ren đ­ược vẽ bằng nét liền mảnh
  • D. Vòng chân ren đ­ược vẽ hở bằng nét liền mảnh
 

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 246_1599883038.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/thptqg/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-09-12 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-09-30 23:59:59
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

  [1] => Array
    (
      [banner_picture] => 405_1600325774.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/de-kiem-tra/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-09-17 13:56:00
      [banner_enddate] => 2020-09-30 23:59:59
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)