ON
YOMEDIA

Trắc nghiệm Công nghệ 8 Bài 10 Thực hành - Đọc bản vẽ chi tiết đơn giản có hình cắt

Bài tập trắc nghiệm Công nghệ 8 Bài 10 về Thực hành - Đọc bản vẽ chi tiết đơn giản có hình cắt online đầy đủ đáp án và lời giải giúp các em tự luyện tập và củng cố kiến thức bài học.

YOMEDIA

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):

  • A. ф 25.
  • B. - 140, 50, R39.
  • C. - 140, ф 12.
  • D. - 140, 50.
  • A. Đọc khung tên → Đọc hình biểu diễn → Đọc kích thước →  Đọc yêu cầu kĩ thuật → Tổng hợp.
  • B. Đọc khung tên→ Đọc kích thước → Đọc hình biểu diễn  →  Đọc yêu cầu kĩ thuật → Tổng hợp.
  • C. Đọc khung tên →  Đọc yêu cầu kĩ thuật → Đọc hình biểu diễn → Đọc kích thước  → Tổng hợp.
  • D. Tất cả đều sai
   
   
  • A. Nửa ống hình trụ
  • B. Hình hộp chữ nhật
  • C. Hình lăng trụ đứng
  • D. Tất cả đều sai
  • A.  ф 12
  • B.  ф 25.
  • C.  ф 20.
  • D.  ф 18.
  • A. Truyền lực giữa các chi tiết hình trụ với các chi tiết khác.
  • B. Ghép nối các chi tiết hình cầu với các chi tiết khác.
  • C. Ghép nối các chi tiết hình trụ với các chi tiết khác.
  • D. Tất cả đều sai
 

 

YOMEDIA
1=>1