ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Cách đọc bản vẽ chi tiết vòng đai nào dưới đây đúng ?

  • A. Đọc khung tên → Đọc hình biểu diễn → Đọc kích thước →  Đọc yêu cầu kĩ thuật → Tổng hợp.
  • B. Đọc khung tên→ Đọc kích thước → Đọc hình biểu diễn  →  Đọc yêu cầu kĩ thuật → Tổng hợp.
  • C. Đọc khung tên →  Đọc yêu cầu kĩ thuật → Đọc hình biểu diễn → Đọc kích thước  → Tổng hợp.
  • D. Tất cả đều sai

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Chọn đáp án A

  Đọc khung tên → Đọc hình biểu diễn → Đọc kích thước →  Đọc yêu cầu kĩ thuật → Tổng hợp.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 16346

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Công nghệ

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
OFF