YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Vòng đai có công dụng gì ?

  • A. Truyền lực giữa các chi tiết hình trụ với các chi tiết khác.
  • B. Ghép nối các chi tiết hình cầu với các chi tiết khác.
  • C. Ghép nối các chi tiết hình trụ với các chi tiết khác.
  • D. Tất cả đều sai

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Chọn đáp án C

  Dùng để ghép nối các chi tiết hình trụ với các chi tiết khác.

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA