ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 2 trang 136 SGK Công nghệ 8

Giải Câu 2 trang 136 Công nghệ 8

Phát biểu nguyên lý làm việc của đèn sợi đốt

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 2

 
 

Khi đóng điện, dòng điện chạy trong dây tóc đèn làm dây tóc đèn nóng lên đến nhiệt độ cao, dây tóc đèn phát sáng

 
 

-- Mod Công Nghệ 8 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2 trang 136 SGK Công nghệ 8 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1