ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 1 trang 115 SGK Công nghệ 8

Giải Câu 1 trang 115 Công nghệ 8

Chức năng của nhà máy điện?

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 1

 
 

Có chức năng biến đổi các dạng năng lượng: nhiệt năng, thuỷ năng, năng lượng nguyên tử thành điện năng

-- Mod Công Nghệ 8 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1 trang 115 SGK Công nghệ 8 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1