ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 2 trang 115 SGK Công nghệ 8

Giải Câu 2 trang 115 Công nghệ 8

Chức năng của đường dây dẫn điện là gì?

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 2

 
 

Truyền tải điện năng từ nhà náy điện đến nới tiêu thụ

-- Mod Công Nghệ 8 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2 trang 115 SGK Công nghệ 8 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1