ON
YOMEDIA

Trắc nghiệm Công nghệ 6 Bài 26 Chi tiêu trong gia đình

Bài tập trắc nghiệm Công nghệ 6 Bài 26 về Chi tiêu trong gia đình online đầy đủ đáp án và lời giải giúp các em tự luyện tập và củng cố kiến thức bài học.

VDO.AI

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):

  • A. May mặc.
  • B. Ăn uống
  • C. Giải trí, đi lại, thăm viếng.
  • D. Tất cả đều đúng
  • A. Là các chi phí để đáp ứng nhu cầu vật chất
  • B. Là các chi phí để đáp ứng nhu cầu văn hóa tinh thần
  • C. Là các chi phí để đáp ứng nhu cầu xã hội
  • D. Đáp án A và B đúng
   
   
  • A. Ăn uống, may mặc, xem phim, khám bệnh.
  • B. Ăn uống, may mặc, mua nhà, khám bệnh .
  • C. Thăm viếng bạn bè, du lịch, xem phim.
  • D. Thăm viếng bạn bè, mua nhà, du lịch.
  • A. Ăn uống, may mặc, xem phim, khám bệnh.
  • B. Ăn uống, may mặc, mua nhà, khám bệnh .
  • C. Thăm viếng bạn bè, du lịch, xem phim.
  • D. Thăm viếng bạn bè, mua nhà, du lịch.
  • A. Phải cân nhắc kỹ lưỡng trước khi chi tiêu 
  • B. Chỉ chi tiêu khi thực sự cần thiết
  • C. Chi tiêu phải phù hợp với khả năng thu nhập 
  • D. Tất cả đều đúng
 

 

YOMEDIA
1=>1