ON
YOMEDIA

Trắc nghiệm Công nghệ 6 Bài 15 Cơ sở của ăn uống hợp lý

Bài tập trắc nghiệm Công nghệ 6 Bài 15 về Cơ sở của ăn uống hợp lý online đầy đủ đáp án và lời giải giúp các em tự luyện tập và củng cố kiến thức bài học.

VDO.AI

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):

 

 

YOMEDIA
1=>1