ON
YOMEDIA

Trắc nghiệm Công nghệ 6 Bài 10 Giữ gìn nhà ở sạch sẽ, ngăn nắp

Bài tập trắc nghiệm Công nghệ 6 Bài 10 về Giữ gìn nhà ở sạch sẽ, ngăn nắp online đầy đủ đáp án và lời giải giúp các em tự luyện tập và củng cố kiến thức bài học.

YOMEDIA

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):

 

 

YOMEDIA
1=>1