YOMEDIA
ZUNIA12

Câu hỏi 5 trang 34 Công nghệ 6 SGK Kết nối tri thức

Câu hỏi 5 trang 34 Công nghệ 6 SGK Kết nối tri thức

Tính toán chi phí tài chính cho bữa ăn.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Hướng dẫn giải

Chi phí = Tổng tiền của các khoản đã lập trong danh sách

Lời giải chi tiết

Vậy chi phí tài chính cho bữa ăn là:

10 000 + 90 000 + 12 000 + 14 000 = 126 000 (đồng)

-- Mod Công Nghệ 6 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Câu hỏi 5 trang 34 Công nghệ 6 SGK Kết nối tri thức HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF