ON
YOMEDIA

Hỏi đáp về Mặt cắt và hình cắt - Công nghệ 11

Nếu các em có những khó khăn về nội dung bài học, bài tập liên quan đến Công nghệ 11 Bài 4 Mặt cắt và hình cắt  từ bài tập SGK, sách tham khảo. Các trang mạng cộng đồng Công nghệ HỌC247 sẽ sớm giải đáp cho các em.

VDO.AI

Danh sách hỏi đáp (24 câu):

 • Tuấn Tú Cách đây 3 tháng

  A. Phía dưới hình chiếu đứng.                        B. Phía trên hình chiếu đứng.
  C. Bên trái hình chiếu đứng.                           D. Bên phải hình chiếu đứng.

  25/07/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 •  
   
  Thu Hang Cách đây 3 tháng

  A. Đường tâm, trục đối xứng.                                                B. Đường gióng.
  C. Đường kích thước.                                                            D. Đường bao thấy.

  25/07/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Lê Vinh Cách đây 3 tháng

  A. Hình dáng, sự cân đối và vẻ đẹp bên ngoài ngôi nhà.
  B. Vị trí các công trình với hệ thống đường sá, cây xanh...
  C. Vị trí, kích thước của tường, vách ngăn, cửa đi, ...
  D. Kết cấu của các bộ phận ngôi nhà và  kích thước các tầng nhà theo chiều cao, kích thước cửa đi, cửa sổ,…

  26/07/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Aser Aser Cách đây 3 tháng

  A. Mặt cắt toàn bộ.         B. Mặt cắt chập.              C. Mặt cắt rời.          D. Mặt cắt một nửa.

  25/07/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Vân Cách đây 3 tháng

  A. Làm mô hình thử nghiệm, chế tạo thử.             
  B. Hình thành ý tưởng, xác định đề tài thiết kế.
  C. Thu thập thông tin, tiến hành thiết kế.              
  D. Lập hồ sơ kĩ thuật.

  25/07/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Phan Thiện Hải Cách đây 3 tháng

  A. mặt phẳng song song với một mặt phẳng hình chiếu và cắt vật thể ra làm hai phần.
  B. mặt phẳng vuông góc với một mặt phẳng hình chiếu và cắt vật thể ra làm hai phần.
  C. mặt phẳng đi ngang qua vật thể.
  D. mặt phẳng song song với  mặt phẳng hình chiếu.

  25/07/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Ban Mai Cách đây 3 tháng

  25/07/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Anh Hưng Cách đây 3 tháng

  24/07/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Thanh Hà Cách đây 3 tháng

  25/07/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • thanh duy Cách đây 3 tháng

  24/07/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Quang Minh Tú Cách đây 3 tháng

  A. Là hình biểu diễn các đường bao của vật thể nằm trên mặt phẳng cắt

  B. Là hình biểu diễn các đường bao của vật thể nằm trên mặt phẳng hình chiếu
  C. Là hình biểu diễn các đường bao của vật thể nằm dưới mặt phẳng hình chiếu
  D. Là hình biểu diễn các đường bao của vật thể nằm dưới mặt phẳng cắt

  25/07/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Phạm Khánh Ngọc Cách đây 3 tháng

  A. Là hình biểu diễn mặt cắt

  B. Là hình biểu diễn mặt cắt và các đường bao của vật thể sau mặt phẳng cắt
  C. Là hình biểu diễn các đường bao của vật thể sau mặt phẳng cắt
  D. Là hình biểu diễn mặt cắt và các đường bao của vật thể trước mặt phẳng cắt

  24/07/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Thanh Truc Cách đây 3 tháng

  A. 2

  B. 3
  C. 4
  D. 5

  24/07/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Anh Trần Cách đây 3 tháng

  A. 2

  B. 3
  C. 4
  D. 5

  24/07/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Lê Nhi Cách đây 3 tháng

  A. Hình cắt toàn bộ

  B. Hình cắt một nửa
  C. Hình cắt cục bộ
  D. Cả 3 đáp án trên

  25/07/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Lê Minh Hải Cách đây 3 tháng

  A. Vẽ trên hình chiếu tương ứng

  B. Đường bao vẽ bằng nét liền mảnh
  C. Ứng dụng trong trường hợp vẽ mặt cắt có hình dạng đơn giản
  D. Cả 3 đáp án trên

  24/07/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Hạ Lan Cách đây 3 tháng

  A. Vẽ trên hình chiếu tương ứng

  B. Đường bao vẽ bằng nét đứt
  C. Liên hệ với hình chiếu bằng nét gạch chấm mảnh
  D. Cả 3 đáp án trên

  25/07/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • hi hi Cách đây 3 tháng

  A. Hình cắt toàn bộ dùng một mặt phẳng cắt

  B. Hình cắt một nửa dùng hai nửa mặt phẳng cắt vuông góc
  C. Hình cắt cục bộ dùng một phần mặt phẳng cắt
  D. Cả 3 đáp án trên

  25/07/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Sơn Ca Cách đây 3 tháng

  A. Có hình biểu diễn gồm một nửa hình cắt ghép với một nửa hình chiếu

  B. Dùng để biểu diễn vật thể đối xứng
  C. Đường phân cách trên hình biểu diễn của hình cắt một nửa vẽ bằng nét gạch chấm mảnh
  D. Cả 3 đáp án đều sai

  24/07/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Bao Nhi Cách đây 3 tháng

  A. Mặt cắt chập

  B. Mặt cắt rời
  C. Cả A và B đều đúng
  D. Cả A và B đều sai

  24/07/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Hoài Thương Cách đây 3 tháng

  A. Là hình biểu diễn các đường bao của vật thể nằm trên mặt phẳng cắt

  B. Là hình biểu diễn các đường bao của vật thể nằm trên mặt phẳng hình chiếu
  C. Là hình biểu diễn các đường bao của vật thể nằm dưới mặt phẳng hình chiếu
  D. Là hình biểu diễn các đường bao của vật thể nằm dưới mặt phẳng cắt

  24/07/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Lê Thiên Bảo Cách đây 2 năm
  Hình cắt trong bản vẽ xây dựng thể hiện điều gì

  10/12/2019 |    5 Trả lời

  Theo dõi (0)
  5
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyen Anh Thu Cách đây 2 năm
  Mặt phẳng cắt là

  02/12/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Sterak Luân Cách đây 4 năm

  tác dụng mặt đứng của hình biểu diễn ngôi nhà

   

  14/12/2017 |    0 Trả lời

  Theo dõi (0)
  0
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy

 

 

 

AMBIENT
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_bg] => 
      [banner_picture] => 809_1633914298.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://kids.hoc247.vn/ma-tk-vip/?utm_source=hoc247net&utm_medium=PopUp&utm_campaign=Hoc247Net
      [banner_startdate] => 2021-09-01 00:00:00
      [banner_enddate] => 2021-10-31 23:59:59
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)