YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 4 trang 10 SGK Công nghệ 11

Giải bài 4 tr 10 sách GK CN lớp 11

Hãy nêu tên gọi, mô tả hình dạng và ứng dụng các loại nét vẽ thường dùng.

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 4

Tên Hình dạng Ứng dụng
Nét liền đậm
  • A1: đường bao thấy
  • A2: Cạnh thấy
Nét liền mảnh

  • B1: đường kích thước
  • B2: đường gióng
  • B3: đướng gạch gạch trên mặt cắt
Nét lượn sóng
  • C1: đường giới hạn một phần hình cắt
Nét đứt mảnh
  • F1: đường bao khuất, cạnh khuất
Nét gạch chấm mảnh
  • G1: đường tâm
  • G2: đường trục đối xứng

 

-- Mod Công Nghệ 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 4 trang 10 SGK Công nghệ 11 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON