YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 2 trang 70 SGK Công nghệ 11

Giải Câu 2 trang 70 Công nghệ 11

Hãy kể tên và nêu rõ chức năng của các thiết bị phần cứng của một hệ thống CAD mà em đã biết hoặc đã sử dụng

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 2

- Các thiết bị đọc bản vẽ (bảng số hóa, máy quét ảnh,…) chức năng cho phép biến đổi thông tin bản vẽ thành các thoong tin dưới dạng số để đưa vào bộ nhớ của máy tính.

- Màn hình có chức năng đưa hình ảnh của đối tượng vẽ đang được xử lí và các thông báo của máy tính.

- Bàn phím, bút sáng, chuột có chức năng nhận dạng đối tượng vẽ và đưa thông tin vào máy tính.

- Các thích bị đưa ra thông tin bản vẽ (máy vẽ, máy in) dùng để xuất ra các bản vẽ ở giai đoạn trung gian hay cuối cùng trong giai đoạn thiết kế.

-- Mod Công Nghệ 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2 trang 70 SGK Công nghệ 11 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON